top of page

Länkar till din hjälp

Här kan du bland annat få lite information kring döden, förberedelser som du kan göra eller vad du bör tänka på efter begravningen.

www.begravningsportalen.se

Blankett där du fyller i dina önskemål

http://www.begravningsportalen.se/docs/minaonskemal2010.pdf

På kyrkogårdsförvaltningens hemsida kan du läsa lite om: kyrkogårdar, gravar, gravplatser, gravskötsel mm.

http://www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf

Vill du ordna begravning på egen hand kan du få hjälp av denna checklista:

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=582461

bottom of page